Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.diamondkonyha.hu

hatályos ettől a naptól: 2024.04.01.

Tartalomjegyzék

1, ÁSZF tárgya

2, Az Eladó/Szolgáltató adatai

3, Tárhelyszolgáltató adatai

4, Fogalmak

5, Vonatkozó jogszabályok

6, Az ÁSZF hatálya, elfogadása

7, A szerződés nyelve, a szerződés formája

8, Árak

9, A Megrendelés menete

10, Fizetés

11, A Megrendelés időpontja:

12, Szállítás - átadás–átvétel

13, Beüzemelés

14, Garancia

15, Megrendelés lemondása

16, Panaszügyintézés

17, A Szerződés alakisága, iktatása, utólagos hozzáférhetősége

18, Szerzői jogok

19, A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

20, Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

1, ÁSZF

 • tárgya: a Vevők által a www.diamondkonyha.hu webshopban történő vásárlás szabályozása; a vásárláshoz kapcsolódó információk és eljárások ismertetése.

 • nyelve: magyar

FONTOS! Kérjük, megrendelése elküldése előtt olvassa el a jelen ÁSZF-et, mert megrendelése véglegesítésével (a megrendelése elküldésével és/vagy a vételár bankkártyán történő kiegyenlítésével) Ön ezt elfogadja.

 

 

2, Az Eladó/Szolgáltató adatai

Név: ASSUR Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 42

Telephely és levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Átvételi cím: (amennyiben a Vevő nem kéri a kiszállítást, úgy az átvétel helye az aCargoStar Kft. telephelyén lévő raktár, 1224 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 195-197.)

Nyilvántartásba vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10967438-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09364443

Bankszámla szám: UNICREDIT BANK 10918001-00000415-76850017

Képviselő: Gál Sándor ügyvezető

Telefonszám: +36-1-481-9595

E-mail: assur@assur.hu

Honlap: www.diamondkonyha.hu

 

3, Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhely szolgáltató:

-          Do Média Szolgáltató Kft. (cjsz.: 11-09-016434)

-          2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. fsz. 1.

-          email: hello@domdom.hu

-          telefon: +36 33 999 616 (munkanapokon 09:00 – 15:00 CET)

-          fax: +36 33 999 636

 

4, Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Vevő/Megrendelő: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, vállalkozása körén belül eljáró jogi személy vagy egyéni vállalkozó.

Eladó: az ASSUR Kft.

Honlap: a jelen weboldal, amely a vásárlás – megrendelés alapja

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével, ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozat.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Megrendelés: a honlapon történő termék(ek)

 • kosárba történő beletétele után

 • a Vevő adatainak megadása után

 • a Megrendelés elküldése

A megrendelés időpontja (dátuma):

 • a bruttó vételár bankkártyával történő kiegyenlítésének időpontja;

 • banki átutalás esetén: a bruttó vételár Eladó bankszámlájára történő beérkezés időpontja


Jótállás: A Felek között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Eladó a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Garancia: Eladó a weboldalon megtalálható készülékek közül:

 • a DIAMOND vendéglátó-ipari készülékekre 2 év garanciát biztosít.

Átvétel helye: a Vevő által a megrendeléskor megadott cím (a vételár tartalmazza a megvásárolt termékeknek a Vevő által meghatározott magyarországi címre történő egyszeri kiszállítást.)

Amennyiben a Vevő ezzel a jogával nem kíván élni, úgy a megrendelt termékeket Eladó raktárában (cím CargoStar Kft telephelyén található raktár, 1224 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 195-197.) személyesen vagy megbízottja által átveheti.

 

5, Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket Magyarország törvényei szabályozzák.

 

6, Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A weboldalon csak jogi személy vásárolhat, természetes személy nem. Kivéve: ha a természetes személy egyéni vállalkozó és egyéni vállalkozóként vásárol.

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. (A Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat)

A Vevő a megrendelése véglegesítése (a megrendelése elküldésével és/vagy a vételár bankkártyán történő kiegyenlítésével) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF tartalmát. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

 

7, A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

8, Árak

Az árak forintban értendők.

Az árak bruttó ár formátumban kerülnek feltüntetésre. (nettó ár +27% ÁFA)

A weboldalon feltüntetett árak az érvényes árak.

A megrendelés véglegesítése (a megrendelés elküldése és/vagy a vételár bankkártyán történő kiegyenlítése után az áru átvételéig az árak nem emelkedhetnek.

Az árak tartalmazzák:

 • a készülékek árát;

 • az egyszeri, magyarországi helyszínre történő szállítás költségeit; a magyar nyelvű használati utasítást;

 • a CE tanúsítványt (amennyiben a készülék magyarországi forgalomba-hozatalához szükséges), amelyet Megrendelő a weboldalól tölthet le. (Vagyis a termékhez a CE tanúsítványt nem mellékeljük)

 

Eljárás hibás ár esetén:

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül pl. a 0 azaz nulla Ft-os ár,

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

 

9, A Megrendelés menete

1, A kiválasztott termékek a „Kosárba rak” gombra kattintással kell kiválasztani.

2, A kosárba tett termékek megrendelési mennyiségét a „KOSARAD” gombra kattintva lehet megváltoztatni.

3, A Megrendelés elküldését a „KOSARAD” gombra vagy a „Megnézem a kosaramat” feliratra kattintva lehet elkezdeni.

Ekkor még

 • változtatni lehet a megrendelési mennyiségen

 • törölni lehet a megrendelt tétel(eket)

 • vissza lehet térni és folytatni a vásárlást.

Amennyiben a kiválasztást befejezettnek tekinti, úgy a „Tovább a megrendelésre” gombra kattintás után meg kell adni:

 • megrendelő személy adatait;

 • a számlázási adatokat;

 • a szállítási címet, adatokat. (Itt a Megjegyzés rovatba lehet beleírni az átvevő személy adatait

4, Ezen az oldalon kell kiválasztani a fizetési módot:

 • bankkártyás fizetés

 • banki átutalás

5. A megrendelés elküldésének feltétele, hogy az „Elolvastam és elfogadom megrendelésemre vonatkozóan az Általános Szerződési Feltételekben  és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.” mező kijelölésével a Általános Szerződési Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásra kerüljenek.

 

10, Fizetés

A Megrendelés fizetési kötelezettséggel járó megrendelés.

A „MEGRENDELEM” gombra kattintás előtt ki kell választani a fizetési módot:

1, Bankkártyás fizetés

2, Banki előre utalás

Ezután kell rákkantintani a „MEGRENDELEM” gombra

1, Bankkártyával történi fizetés esetén

 • először el kell fogadni, (a négyzetbe kell kattintani) hogy a tranzakcióhoz szükséges felhasználói adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: cégnév, adószám, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-affa

 • a „TOVÁBB A FIZETÉSHEZ” gombra kattintás után kell megadni a bankkártya adatait,

 • majd a „FIZETÉS” gombra kattintással kell elindítani a tranzakciót.

 • A „SIMPLE FIÓK REGISZTRÁCIÓJA” lehetővé teszi, hogy a „legközelebbi” vásárlás esetén már a kártyaadatok megadása nélkül, jelszóval lehessen fizetni. A Megadott jelszókat sem mi, sem a SIMPLE fiókot kezelő OTP nem látja, nem ismeri.

 • A „FIZETÉS” gombra kattintással

  • történik meg a vételár kiegyenlítése;

  • és a tranzakció adatainak megjelenése a honlapon.

2, Banki átutalással történő fizetés esetén a következő üzenet jelenik meg:

„Megrendelésedről az e-mail fiókodba hamarosan kapsz egy visszaigazoló e-mailt, és egy ELŐLEGBEKÉRŐ-t.
A visszaigazoló e-mailben ismét ellenőrizni tudod rendelésed és megadott adataid. Ha úgy találod elírást vagy hibát tartalmaznak megadott adataid, vagy bármilyen egyéb problémád, kérdésed, észrevételed adódik, fordulj hozzánk bizalommal az info@assur.hu címen.

Amikor az Előlegbekérőn lévő összeg a bankszámlánkra beérkezik:
- az az időpont a megrendelés időpontja;

- megküldjük az előlegszámlát.”

 

11, A Megrendelés időpontja:

1, Bankkártyával történi fizetés esetén a „FIZETÉS” gombra kattintás időpontja.

2, Banki átutalással történő fizetés esetén az Előlegbekérő-n lévő összeg beérkezése Szállító bankszámlájára.

 

12, Szállítás - átadás–átvétel

Megrendelő kérheti:

 • a megrendelt készülék(ek) egyszeri, magyarországi helyszínre történő ingyenes kiszállítását;

Ebben az esetben a szállítás a megadott átvételi cím első ajtajáig-kapujáig történik, vagyis nem tartalmazza a készülékek

  • épületbe történő bevitelét;

  • az épületen belüli árumozgatást;

  • a csomagolóanyagok elszállítását;

Szállítási határidő:

  • Megrendelő a vásárláskor megadott e-mail címére írásos értesítést kap szállítás időpontjáról.

  • raktáron lévő termék szállítási határideje: a megrendeléstől számított 3 munkanap;

  • raktáron nem lévő termék esetén:

   • Megrendelő minden esetben e-mail címére megkapja a várható szállítási-átvételi időpontot.

Kiszállítás esetén az Eladó által megbízott Szállító a megrendeléskor megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket, ahol azt helyben, a Megrendelő személyesen – vagy az általa írásban megadott meghatalmazottja - veheti át.

 • a készülék(ek) Eladó raktárában történő átvételét.

  • Ebben az esetben Megrendelő a saját költségére és felelősségére szállít(tat)ja el a megvásárolt terméket Eladó raktárából.

  • Az átvétel helye: CargoStar Kft telephely alatti raktára, 1224 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 195-197.

  • Nyitvatartás: H-P 8-16h között

  • A vételár ebben az esetben sem módosul (nem csökken);

 

  • raktáron lévő termék átvételi időpontja: a megrendeléstől számított 1-3 munkanap.

  • raktáron nem lévő termék esetén:

   • Megrendelő minden esetben e-mail címére megkapja a termékek várható átvételi időpontját.

  • Megrendelő minden esetben e-mail – en megkapja a Szállítólevelet, amellyel a megvásárolt termékeket átveheti.

 

Eladó minden esetben a Szállítólevél elküldésének időpontjától számított 5 munkanapig ingyenesen tárolja a megrendelt termékeket.

Eladó a 6. munkanaptól napi 6.350,- FT (5.000.- Ft + ÁFA) raktározási díjat számol fel termékenként.

Vevő a 6. naptól csak akkor veheti át a termékeket, ha a raktározási díjat – számla ellenében – átutalással vagy kézpénzben az ASSUR Kft. irodájában (1117 Budapest, Budafoki út 183.) kifizette.

 

13, Beüzemelés

A beüzemelésre kötelezett készülékek (gázüzemű készülékek, vízre – csatornába kötendő készülékek, és minden olyan elektromos üzemű készülék, amelyet nem dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni) beüzemelését a vételár NEM tartalmazza.

A beüzemelés költségét, helyét és időpontját külön kell egyeztetni az Eladóval.

 

14, Garancia

Eladó a weboldalon megtalálható készülékek közül:

 • a DIAMOND vendéglátó-ipari készülékekre 2 év teljes körű garanciát biztosít.

Garanciális meghibásodás az, amely a rendeltetésszerű használat során:

 • anyaghibából adódik;

 • a gyártónak felróható hibából adódik;

 • az importőrnek felróható hibából adódik;

 • az üzembe helyezés hibájából adódik (amennyiben a készülékeket az ASSUR

Kft. vagy megbízottja helyezte üzembe.)

Nem garanciális meghibásodás az, amely:

 • a nem rendeltetésszerű használatból, hibás kezelésből adódik;

 • nem megfelelő tisztításból, szakszerűtlen karbantartásból adódik,

 • épületgépészeti hiányosságokból adódik,

 • vízkövesedésből adódik,

 • az üzembe helyezés hibájából adódik (amennyiben a készülékeket nem az ASSUR Kft. vagy megbízottja helyezte üzembe.)

 • továbbá az összes gyorsan kopó alkatrészek cseréje: lámpák, kontroll lámpák, fűtőszálak,

 • a műanyag kezelő szervek és üveg felületek törése.

 • természeti katasztrófa miatt történik (pl.: tűzkár, vízkár, villámcsapás stb. következménye);

A garanciális idő

 • az üzembehelyezésre nem kötelezett készülékek esetében a készülékek átvételekor kezdődik;

 • az üzembehelyezésre kötelezett készülékek esetében

   • az üzembehelyezés időpontjában kezdődik;

   • de maximum a készülékek átvételét követő 2 héten belül;

 

15, Megrendelés lemondása

Amennyiben Megrendelő nem fogadja el várható szállítási időpontot, úgy a Megrendelését a szállítási időpontot meghatározó Eladói e-mail emailfiókjába történő beérkezéstől számított 1 munkanapon belül anyagi következmények nélkül lemondhatja.

Ebben az esetben a már kifizetett előleget Eladó a megrendelő bankszámlájára a lemondást követ 1 munkanapon belül 100%-ban visszautalja.

 

16, Panaszügyintézés

1, A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Posta cím és az ügyfélszolgálati iroda helye: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

 • Telefon: +36-1-481-9596

 • E-mail: assur@assur.hu

2, Ezen túlmenően rendelkezésre áll az online vitarendezési platform, amely az Eladó e-mail címén vehető igénybe: assur@assur hu

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez; illetve az online szolgáltatási és adásvételi szerződésekből eredő jogviták rendezéséhez.

ODR link (az online vitarendezési platform honlapja): http://ec.europa.eu/odr

 

17, A Szerződés alakisága, iktatása, utólagos hozzáférhetősége

 

1, Az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

2, A megrendelés gyakorlatilag ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozat. Emiatt a Szerződés nem kerül iktatásra.

 

4, Ugyanakkor Eladó rögzíti – és az érvényben lévő adózási jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi - a Megrendelés:

 • időpontját;

 • számlázáshoz és a megrendelés teljesítéséhez szükséges – a megrendeléskor a Megrendelő által megadott megrendelői adatokat.

 

5, Eladó a megőrzés ideje alatt hozzáférhetővé teszi a Megrendelőnek a megőrzött adatokat.

 

18, Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén lehet. A jogtulajdonos: ASSUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

19, A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. 

20, Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására.

Megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

Megrendelő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Megrendelőre hárítani.

Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Megrendelő az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldése után az assur@assur.hu e-mail elküldésével javíthatja, módosíthatja.

 

Budapest, 2024. 04. 01.

 

Sütibeállítások

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Részletesebb tájékoztatást erről az adatkezelési tájékoztatónkban olvashatsz. Kérlek jelezd, hogy te hogy szeretnél böngészni.